„Otwarci na sukces” – projekt z zakresu edukacji ekonomicznej

Opis projektu

Projekt „Otwarci na sukces” skierowany jest do 102 uczniów klas drugich, pobierających naukę w podległych Gminie Miejskiej Starogard Gdański gimnazjach. Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy z zakresu ekonomii poprzez udział młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych. Zaplanowane spotkania z doradcą zawodowym oraz uczestnictwo w targach pracy pomogą w określeniu zainteresowań zawodowych i przysłużą się kształtowaniu postaw otwartych na zmiany zachodzące na rynku pracy. Z kolei wizyty w lokalnych zakładach pracy przyczynią się do zdobycia umiejętności praktycznych oraz promowania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży gimnazjalnej. Projekt zakończy się konkursem drużynowym, którego ideą jest stworzenie koncepcji przedsiębiorstwa, w oparciu o biznes plan, które miałoby rację bytu na lokalnym rynku i wpływałoby na zmniejszanie bezrobocia.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 46 515,00 zł
wkład własny Gminy Miejskiej: 15 625,00 zł
kwota dofinansowania: 30 890,00 zł (74,41% kosztów całkowitych)

Jednostki realizujące
– Gmina Miejska Starogard Gdański

Źródło finansowania
NARODOWY BANK POLSKI

Stan realizacji
Projekt zakończony.