Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Starogardzie Gdańskim

Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Starogardzie Gdańskim

Opis projektu
Gmina Miejska Starogard Gdański zmodernizowała boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4. Prace rozłożono na dwa etapy. W 2014 roku wybudowano boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki plażowej, chodniki, wykonano ogrodzenie boisk. W roku bieżącym wybudowano boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, bieżnię czterotorową, a także ustawiono piłkochwyty pomiędzy boiskami do piłki ręcznej a boiskiem wielofunkcyjnym. Modernizacja ma na celu przystosowanie obiektu do przepisów bezpieczeństwa, rozszerzenie zakresu użytkowego boiska, a także poprawę stanu technicznego.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 881 014,00 zł
kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

Jednostki realizujące
Urząd Miasta Starogard Gdański

Źródło finansowania
Program Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej

Sposób finansowania
Finansowanie na zasadach refundacji środków pieniężnych.

Stan realizacji
Projekt zakończony.