Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z remontem zaplecza sportowego (sanitarno – szatniowego) przy ul. Harcerskiej w Starogardzie Gdańskim

Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z remontem zaplecza sportowego (sanitarno – szatniowego) przy ul. Harcerskiej w Starogardzie Gdańskim

Opis projektu
Zadanie inwestycyjne polega na modernizacji boiska piłkarskiego przy ul. Harcerskiej
w Starogardzie Gdańskim wraz z remontem zaplecza sanitarno – szatniowego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bazy treningowej dla dzieci i młodzieży, przede wszystkim poprzez poprawę stanu technicznego boiska i zaplecza, dobudowanie nowych pomieszczeń, docieplenie ścian zewnętrznych zaplecza, przystosowanie do wymogów sanitarno – higienicznych. Prace obejmą również budowę instalacji oświetleniowej, nawodnienia murawy, a także wymiany ogrodzenia.

Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 1 831 492,00 zł
kwota dofinansowania: 897 700,00 zł (50% kosztów kwalifikowanych)

Jednostki realizujące
– Urząd Miasta Starogard Gdański
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim

Źródło finansowania
Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej

Sposób finansowania
Finansowanie na zasadach refundacji środków pieniężnych.

Stan realizacji
Projekt zakończony.