Likwidacja barier architektonicznych – II etap w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Starogardzie Gdańskim

2008

Tytuł projektu: Likwidacja barier architektonicznych – II etap w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Starogardzie Gdańskim, ul. Sobieskiego 6a – dostawa i montaż dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych
Program: Program wyrównywania różnic między regionami
Wartość projektu: 161.728,99 zł

Wartość projektu przygotowanego przez Gminę Miejską Starogard Gdański wyniosła 161.728,99 zł, a  pozyskane dofinansowanie ze środków PFRON to 105.123,84 zł. Projekt został zrealizowany w 2008 roku i polegał na zainstalowaniu windy przystosowanej do przewożenia osób niepełnosprawnych w budynku szkoły.
Dzięki realizacji projektu budynek szkolny został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a tym samym stworzono uczniom niepełnosprawnym możliwość samodzielnego, kompleksowego korzystania z niego.

Tytuł projektu: Remont węzłów sanitarnych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych-Publiczna Szkoła Podstawowa NR4 w Starogardzie Gdańskim
Program: Program wyrównywania różnic między regionami
Wartość projektu: 37.643,84 zł

Realizacja projektu została zakończona w 2008 roku i polegała na remoncie toalet w PSP 4 wraz z przystosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na projekt pozyskano wówczas dofinansowanie w wysokości 24.468,50zł.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Starogardzie Gdańskim jest placówką integracyjną, w której dużą uwagę przywiązuje się do warunków nauki zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu, PSP 4 stała się szkołą przyjazną uczniom niepełnosprawnym.

Inwestycja została współfinansowana ze środków:
-Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
-Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Techniczno-Inwestycyjny