Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim dla potrzeb osób niepełnosprawnych – budowa windy

2011

Tytuł projektu: Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim dla potrzeb osób niepełnosprawnych-budowa windy.
Program:   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełonosprawynch
Wartość projektu: 265.347,38 zł

Gmina Miejska Starogard Gdański otrzymała dofinansowanie na  projekt pt „Dostosowanie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim dla potrzeb osób niepełnosprawnych-budowa windy”.

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego złożony przez Wydział Rozwoju wniosek o dofinansowanie otrzymał kwotę 123 036,00 złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełonosprawynch na roboty budowlane dotyczące rehabilitacji.

Celem projektu jest budowa windy w budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Starogardzie Gdańskim przez co szkoła zostanie dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa windy umożliwi dzieciom niepełnosprawnym bezpieczne i samodzielne korzystanie z trzykondygnacyjnego budynku szkoły dzięki czemu młodzież niepełnosprawna będzie mogła w pełnym uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej. Budowa windy znacznie ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym po budynku szkoły między kondygnacjami w wyniku czego  nauka w szkole dla tych uczniów będzie przebiegała na takich samych zasadach i warunkach jak  dzieci zdrowych.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Starogardzie jest budynkiem trzykondygnacyjnym w którym uczy się  626 uczniów w tym 27 dzieci niepełnosprawnych (stan na listopad 2010 r.).
Instalacja windy w budynku szkoły znacznie usprawni organizację zajęć dydaktycznych. Uczniowie niepełnosprawni będą mieli pełen, nieutrudniony dostęp do pracowni przedmiotowych takich jak: fizyczna, chemiczna, informatyczna i językowa, które znajdują się na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Techniczno – Inwestycyjny