Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański

Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański” realizowany w ramach konkursu Grantowego Cyberbezpieczny Samorząd

Opis projektu

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Starogard Gdański w obszarze organizacyjnym, obszarze kompetencyjnym oraz w obszarze technicznym. W ramach grantu uzyskanego w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd Gmina Miejska planuje nabyć na potrzeby Urzędu Miasta Starogard Gdański następujące produkty, systemy, usługi:

1) System kopii zapasowych do zabezpieczenia zasobów w postaci cyfrowej w Urzędzie Miasta Starogard Gdański

2) Urządzenia klasy UTM do ochrony sieci Urzędu Miasta Starogard Gdański

3) System poczty elektronicznej hostowanej w lokalizacji Urzędu Miasta Starogard Gdański

4) Szkolenia pracowników Urzędu Miasta Starogard Gdański

5) Audyt Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Starogard Gdański

6) Testy penetracyjne w Urzędzie Miasta Starogard Gdański

Podział kosztów

– całkowite koszty projektu 1 112 233,65 zł

– kwota dofinansowania: 849 999,99 zł,

– środki własne 262 233,66 zł

Jednostka realizująca

– Gmina Miejska Starogard Gdański.

Źródło finansowania

Fundusze Europejskie Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) 78,02%

Budżet Państwa 15,98%

Stan realizacji

Projekt w trakcie realizacji