Budowa sali gimnastycznej w Kokoszkowach – Gmina Starogard Gdański

Tytuł projektu:   Budowa sali gimnastycznej w Kokoszkowach-Gmina Starogard Gdański
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Priorytet:   9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie
Działanie:   9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury
Okres realizacji projektu: 01-12-2008 do 01-09-2010
Wartość projektu : 2.742.520,99 zł
Beneficjent: Gmina Starogard Gdański
Partnerzy: Gmina Miejska Starogard Gdański

Gmina Miejska Starogard Gdański uczestniczy jako partner w realizacji projektu w ramach RPO WP, przedmiotem umowy jest wspólna realizacja projektu pt. Budowa sali gimnastycznej w Kokoszkowach-Gmina Starogard Gdański. Przedmiotem projektu jest budowa sali gimnastycznej o powierzchni 285,2m2 oraz jej wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i sportowy.

Realizacja projektu:
Gmina Starogard Gdański
Gmina Miejska Starogard Gdański  (Wydział Rozwoju)

ilustracja