Budowa przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej sp. z o.o. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego w Starogardzie Gdańskim

Opis projektu

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego w Starogardzie Gdańskim, w wyniku którego powstanie 16 lokali mieszkalnych na wynajem spełniających zasady mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 816,02 m kw.

Podział kosztów

– całkowite koszty projektu: 4 926 629,59 zł,

– kwota dofinansowania: 4 187 635,15 zł.

Jednostka realizująca

– Gmina Miejska Starogard Gdański.

Źródło finansowania

Fundusz Dopłat

Stan realizacji

Projekt w trakcie realizacji.