Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim

„Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Starogardzie Gdańskim”

header-1

Opis projektu
Celem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej w Starogardzie Gdańskim. Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic B. Prusa, Heweliusza i Rolnej w Starogardzie Gd. i modernizacji oczyszczalni ścieków przy ulicy Droga Owidzka.
Inwestycja będzie polegała na wykonaniu kanalizacji sanitarnej na ul. Heweliusza, ul. Rolnej i ul. Prusa w Starogardzie Gdańskim:
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z przyłączami i infrastrukturą (przepompownie ścieków) zaprojektowanej do obsługi zabudowy mieszkalnej.
System kanalizacji sanitarnej obejmuje:
– budowę 3,2 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 0,9 km sieci kanalizacji tłocznej
w pasie drogowym dróg gminnych,
– budowę przyłączy o długości 0,5 km,
– budowę 2 przepompowni ścieków.
Inwestycja polega również na modernizacji oczyszczalni ścieków, obejmującej na remoncie istniejącej kotłowni gazowej i zainstalowaniu pompy ciepła:
– centrala grzewcza instalacji użytkowej C.O,
– centrala ciepłej wody użytkowej,
– wymiennik wodny w reaktorze ścieków.
W wyniku modernizacji zmniejszą się koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków.
Podział kosztów:
całkowite koszty projektu: 3 772 861,57 zł
koszty niekwalifikowane: 684 962,08 zł
koszty kwalifikowane: 3 087 899,49 zł
koszty współfinansowania: 2 624 714,56 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

Jednostki realizujące
Urząd Miasta Starogard Gdański,
Star- Wik

Źródło finansowania
Fundusz Spójności Unii Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sposób finansowania
Finansowanie na zasadach refundacji środków pieniężnych.

Stan realizacji
Projekt zakończony.