Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim

Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim

Gmina Miejska Starogard Gdański przystąpiła do realizacji projektu infrastrukturalnego „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki wsparciu z funduszy unijnych w wysokości ponad 34 mln złotych możliwa będzie rozbudowa i modernizacja kompleksu budynków dworca PKP oraz utworzenie ciągu komunikacyjnego obejmującego Aleję Wojska Polskiego wraz z ulicami: Kolejową, M. Hillar i częścią ul. Gdańskiej.

Już wkrótce dworzec kolejowy zostanie odnowiony i rozbudowany o poczekalnie, kasy i punkty informacji. Dzięki budowie pochylni, wind i przebudowie schodów, sam obiekt przystosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W niezagospodarowanych magazynach powstanie wypożyczania i przechowalnia rowerów.

W ramach inwestycji planowana jest także budowa placu autobusowego, z którego odjeżdżać będą nowe, niskopodłogowe autobusy miejskie. W pobliżu dworca pojawią się również miejsca parkingowe, gdzie będzie można pozostawić auto lub rower i ruszyć w dalszą podróż pociągiem bądź autobusem.
Reorganizacja ruchu na całej długości Alei Wojska Polskiego sprawi, że jedna z najstarszych ulic w mieście stanie się najważniejszym ciągiem komunikacyjnym dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż chodników i ścieżek rowerowych pojawią się stylowe ławki, nowoczesne oświetlenie uliczne oraz nasadzenia roślinne.

Dzięki integracji różnych środków transportu zbiorowego jakość podróżowania w mieście ulegnie poprawie. Przebudowa ciągów komunikacyjnych zlikwiduje problem zatorów drogowych i znacząco skróci czas podróży, co ułatwi mieszkańcom miasta dojazd do szkół i zakładów pracy. Zakup nowych, ekologicznych autobusów ma zachęcić do częstszego korzystania z transportu publicznego, wpływając tym samym na zmniejszenie ilości spalin przedostających się do atmosfery.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na podniesienie spójności oraz sprawności transportu zbiorowego w Starogardzie Gdańskim i w regionie, czyniąc gminę atrakcyjną inwestycyjnie.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym została firma STARBAG S.A. Zakończenie prac planowane jest na koniec sierpnia 2018r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 42 591 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 34 386 092,10 zł (85% wartości kosztów kwalifikowalnych).
Pozostała część pochodzi ze środków własnych Gminy Miejskiej