Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim

Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim

Gmina Miejska Starogard Gdański w latach 2016-2018 realizowała projekt infrastrukturalny pn. „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki wsparciu z funduszy unijnych w wysokości ponad 33 mln złotych możliwa była rozbudowa i modernizacja kompleksu budynków dworca PKP oraz utworzenie ciągu komunikacyjnego obejmującego Aleję Wojska Polskiego wraz z ulicami: Kolejową, M. Hillar i częścią ul. Gdańskiej.

Dworzec kolejowy został odnowiony i rozbudowany o poczekalnie, kasy i punkty informacji. Dzięki budowie pochylni, wind i przebudowie schodów sam obiekt przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji wybudowano plac autobusowy, z którego odjeżdżają nowe, niskopodłogowe autobusy miejskie. W pobliżu dworca pojawiły się również miejsca parkingowe, gdzie można pozostawić auto lub rower i ruszyć w dalszą podróż pociągiem bądź autobusem.

Reorganizacja ruchu na całej długości Alei Wojska Polskiego sprawiła, że jedna z najstarszych ulic w mieście stała się najważniejszym ciągiem komunikacyjnym dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż chodników i ścieżek rowerowych pojawiły się stylowe ławki, nowoczesne oświetlenie uliczne oraz nasadzenia roślinne.

Dzięki integracji różnych środków transportu zbiorowego jakość podróżowania w mieście uległa poprawie. Przebudowa ciągów komunikacyjnych zlikwidowała problem zatorów drogowych i znacząco skróci czas podróży, co ułatwiło mieszkańcom miasta dojazd do szkół i zakładów pracy. Zakup nowych, ekologicznych autobusów zachęcił mieszkańców i przyjezdnych do korzystania z transportu publicznego, wpływając tym samym na zmniejszenie ilości spalin przedostających się do atmosfery.

Realizacja przedsięwzięcia wpłynęła na podniesienie spójności oraz sprawności transportu zbiorowego w Starogardzie Gdańskim i w regionie, czyniąc gminę bardziej atrakcyjną inwestycyjnie.

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przetargowym została firma STARBAG S.A. Prace budowlane zakończono jesienią 2018r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 42 410 712,20 zł.

Wartość dofinansowania: 33 393 251,36 zł (85% wartości kosztów kwalifikowalnych).
Pozostała część pochodzi ze środków własnych Gminy Miejskiej.