Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę w Starogardzie Gdańskim

„Budowa i przebudowa ul. Jabłowskiej wraz z mostem przez rzekę Wierzycę w Starogardzie Gdańskim”:

Opis do projektu:
Projekt dotyczy budowy nowego odcinka ul. Jabłowskiej w Starogardzie Gdańskim będącego najkrótszym połączeniem drogowym węzła autostrady A1 w Ropuchach koło Pelplina z droga krajowa nr 22 w Starogardzie Gdańskim. Długość budowanego odcinka drogi wynosi 807 m, długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 520 m. Projekt realizuje rozwój sieci drogowej, przyczyniającej się do poprawy spójności przestrzennej województwa. Połączenie drogi krajowej nr 22 z droga wojewódzka 222 (z kierunku Pelplina) usprawni powiązanie regionalnego układu dróg.

Jednostki realizujące:
Wydział Techniczno – Inwestycyjny
Wydział Rozwoju
Termin realizacji projektu: od 06-2010 do 12-2011
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

ilustracja