Budowa drogi gminnej ul. Iwaszkiewicza w Starogardzie Gdańskim

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę ulicy na długości 724 m, budowę ścieżki rowerowej o długości 724 m, budowę chodnika o długości 724 m oraz poprawę oznakowania i oświetlenia drogi.

Podział kosztów:
– całkowite koszty projektu: 3 039 757,90 zł,
– wkład własny Gminy Miejskiej: 1 519 878,00 zł,
– kwota dofinansowania: 1 519 879,90 zł.

Jednostki realizujące
– Gmina Miejska Starogard Gdański.

Źródło finansowania
Fundusz Dróg Samorządowych.

Sposób finansowania
Finansowanie na podstawie refundacji.

Okres realizacji
III 2020r. – XI 2020r.