Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim

Opis projektu
W ramach projektu wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny przy
ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o. o. , w wyniku czego powstały 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 968,73 m kw.

Podział kosztów
– całkowite koszty projektu: 3.429.023,63 zł,
– wkład własny Gminy Miejskiej: 1.504.362,71 zł,
– wkład Towarzystwo Budownictwa Społecznego: 420.523,63 zł,
– kwota dofinansowania: 1 504 137,29 zł.

Jednostki realizujące
– Gmina Miejska Starogard Gdański,
– Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej.

Źródło finansowania
Rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego.

Sposób finansowania
Refundacja kosztów.

Stan realizacji
IV 2018r. – VI 2019r.