Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na Osiedlu Piastów w Starogardzie Gdańskim.

Opis projektu

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa budynku wielorodzinnego na Osiedlu Piastów
w Starogardzie Gdańskim, w wyniku realizacji którego powstanie 12 lokali mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej 708,7 m kw.

Podział kosztów

– całkowite koszty projektu: 3 254 803,26 zł,

– kwota dofinansowania: 2 766 582,77 zł.

Jednostka realizująca

– Gmina Miejska Starogard Gdański.

Źródło finansowania

Fundusz Dopłat

Stan realizacji

Projekt w trakcie realizacji.