Budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Magazynowej w Starogardzie Gd

Opis projektu
W ramach projektu Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o. o. wybudowało 3 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie szeregowej przy
ul. Magazynowej w Starogardzie Gdańskim. W wyniku realizacji inwestycji powstało 6 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 261,40 m kw.

Podział kosztów
całkowite koszty projektu: 1 035 480,82 zł,
wkład własny Gminy Miejskiej: 470 237,45 zł,
wkład Towarzystwo Budownictwa Społecznego: 99 277,01 zł,
kwota dofinansowania: 465.966,36 zł (45 % kosztów całkowitych).

Jednostki realizujące
– Gmina Miejska Starogard Gdański
– Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej

Źródło finansowania
Rządowy program wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego

Sposób finansowania
Refundacja kosztów.

Okres realizacji
III 2017r. – IX 2017r.