Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Publicznych przy ul. Kalinowskiego 32 w Starogardzie Gdańskim

2009

Tytuł projektu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Starogardzie Gdańskim
Program: Moje Boisko Orlik 2012
Wartość projektu: 1.114.600,00 zł

Gmina Miejska Starogard Gdański otrzymała dofinansowanie na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Starogardzie Gdańskim.
W ramach projektu powstał wielofunkcyjny obiekt sportowy składający się z:
-boiska piłkarskiego
-boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę koszykową i siatkową.
Pozyskane dofinansowanie to 666.000,00 zł.
Boisko zostało oddane do użytkowania w listopadzie  2009 roku.

Realizacja projektu:
Wydział Rozwoju
Wydział Techniczno-Inewstycyjny

ilustracja