Akademia Samorządowca

Tytuł projektu:   Akademia Samorządowca
Program Operacyjny:   Kapitał Ludzki
Priorytet:   V Dobre Rządzenie
Działanie:   5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie:   5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Okres realizacji projektu:   01.11.2008  do 31.10.2010
Wartość projektu: 2.070.241 zł
Beneficjent: Akademia Kształcenia Zawodowego
Partnerzy: Urząd Miasta Starogard Gdański , Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Urząd Miasta Malborka, Urząd Miejski w Tczewie, Urząd Gminy w Tczewie, Urząd Gminy w Pszczółkach.

Gmina Miejska Starogard Gdański uczestniczy jako partner w pojekcie „Akademia Samorządowca” , który oferuje wsparcie dla kadr urzędów jednostek samorządu terytorialnego w postaci podnoszenia ich kompetencji przez szkolenia językowe, ogólne i specjalistyczne.
Cele projektu to:
– podniesienie kompetencji pracowników urzędów
– zwiększenie potencjału urzędów objętych wsparciem
– poprawa wizerunku administracji samorządowej
– opracowanie wykazu kompetencji kluczowych niezbędnych do realizacji zadań na stanowiskach związanych z obsługą klienta i zarządzaniem w administracji samorządowej.

Realizacja projektu:
Wydział Organizacyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.