Program Wieloletni SENIOR + na lata 2021-2025

Projekt „SENIOR +

Celem projektu jest stworzenie warunków do zapewnienia osobom 60+ miejsca dziennego pobytu, zapewnienie wsparcia przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb uczestników. Placówka przyczynia się do realizacji działań pozwalających na rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej działalności seniorów, integrowanie ich, a także aktywizowanie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Uczestnictwo w zajęciach pozwala seniorom poprawić kondycję fizyczną i psychiczną.

Opis projektu

Program Wieloletni na lata 2021-2025. W ramach projektu zostały dofinansowane zadania zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

Podział kosztów:

Całkowite koszty projektu: 484 960,00 zł (dla Senior+ Edycja 2023)

Dofinansowanie: 122 400,00 zł

Jednostka realizująca

Gmina Miejska Starogard Gdański

Źródło finansowania

Program Rządowy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Stan realizacji

Projekt Senior+ Edycja 2023 zakończony, kolejne edycje w trakcie realizacji