Polityka prywatności aplikacji mobilnych

1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności aplikacji mobilnych Urzędu Miasta Starogard Gdański (dalej „Polityka Prywatności”): Kalendarz wydarzeń, Budżet Obywatelski.

2. Aplikacje Urzędu Miasta Starogard Gdański (dalej „Aplikacje”), są instalowane na urządzeniach mobilnych, po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Play (Android), sklepu Itunes (iOS), sklepu Microsoft (Windows Phone).

3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS, Android lub Windows Phone oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi.

4. Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacje nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.

5. W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.

6. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, Apple Appstore i Microsoft Store. Polskie Radio S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play store, Apple Appstore i Microsoft Store oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play store , Apple Appstore oraz Microsoft Store.

7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: wis@um.starogard.pl