2018

13 marca 2018

Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert na 2018 rok na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r..

Informacje nt. ogłoszenia konkursu znajdują się na stronie: https://bip.starogard.pl/Article/get/id,20970.html


16 stycznia 2018

Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na 2018 rok na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na 2018 r.

Informacje nt. ogłoszenia konkursu znajdują się na stronie http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20852.html


16 stycznia 2018

Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na 2018 rok na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na 2018 r.

Informacje nt. ogłoszenia konkursu znajdują się na stronie http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20851.html


10 stycznia 2018

Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na 2018 rok na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” w zakresie promocji i organizacji wolontariatu na 2018 r.

Informacje nt. ogłoszenia konkursu znajdują się na stronie http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20840.html