2017

Konkursy – archiwum


26 lipca 2017
Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na 2017 rok na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje na temat ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu znajdują się na stronie http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20529.html


16 stycznia 2017
Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na 2017 rok na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Informacje nt. ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu znajdują się na stronie http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20126.html


4 stycznia 2017
Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na 2017 rok na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Informacje nt. ogłoszenia oraz szczegółowych warunków konkursu znajdują się na stronie http://bip.starogard.pl/Article/get/id,20103.html


Centrum Organizacji Pozarządowych – kontakt znajduje się pod linkiem: COP kontakt

Centrum Organizacji Pozarządowych – aktualności znajduje się pod linkiem: COP aktualności