2015

29 grudnia 2015 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie punktu interwencji kryzysowej na 2016 r.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie punktu interwencji kryzysowej na 2016 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie bip.starogard.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/2016 r. lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19452.html


Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2016 na realizację zadań publicznych w zakresie pożytku publicznego, określonych w „Programie współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.”

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie bip.starogard.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/rok 2016 lub pod linkiem: http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19448.html


21 grudnia 2015 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się bip.starogard.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert/ rok 2016 lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19444.html


11 grudnia 2015 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2016 r.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2016 r.

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie bip.starogard.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/rok 2016 lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19424.html


9 grudnia 2015 r.
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2016 na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego– prowadzenie schroniska dla zwierząt.
Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie bip.starogard.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/rok 2016 lub pod linkiem: http://bip.starogard.pl/Article/get/id,19420.html


26 listopada 2015 r.
Otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2016 r.

Na podstawie uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Prezydent Miasta Starogard Gdański ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2016 r. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie bip.starogard.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/Otwarte konkursy ofert/rok 2016 lub pod linkiem http://bip.starogard.pl/Article/id,331.html