Oferta inwestycyjna ul. Iwaszkiewicza

Oferowana nieruchomość położona jest na północny-wschód od centrum miasta, pomiędzy ulicą Iwaszkiewicza, zabudową produkcyjną przy ulicy Zielonej.

Przeznaczenie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym teren ten przeznaczony jest do zabudowy produkcyjnej, usługowej, przemysłowej, magazynów, składów, dystrybucji z dopuszczeniem funkcji administracji, biur, związanych z prowadzeniem działalności, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych i garaży związanych z przeznaczeniem terenu.

Powierzchnia:
działka nr 179/178 : 6.322 m²

Charakterystyka:
Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, o zróżnicowanej powierzchni.
Własność:
Gmina Miejska Starogard Gdański
Forma zbycia:
Przetarg ustny nieograniczony
Księga wieczysta:
nr KW GD1A/00024974/9
Połączenia transportowe:
droga krajowa nr 22 – ok. 1,5 km
autostrada A1 – ok. 14 km
odległość od najbliższej stacji kolejowej – ok. 1,5 km
odległość od portu lotniczego oraz morskiego – ok. 55 km
odległość od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej oraz PKS – ok. 500 m

Mapa: ul. Iwaszkiewicza, mapa, działki.

https://bip.starogard.pl/a,23124,przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanej-polozonej-w-starogardzie-gdan.html

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl