Montaż małej architektury dla mieszkańców w wieku senioralnym w miejscowości Starogard Gdański


 

Projekt „Montaż małej architektury dla mieszkańców w wieku senioralnym w miejscowości Starogard Gdański

Celem projektu jest zamontowanie elementów małej architektury – ławeczek w 4 lokalizacjach (ul. Skarszewska, Armii Krajowej, Droga Nowowiejska, Pomorska) na ciągach komunikacji pieszej Gminy Miejskiej Starogard Gdański dla mieszkańców w wieku senioralnym w celu doposażenia miejsc publicznych, wspierających rozwój partycypacji społecznej.

Opis projektu

W ramach projektu zostały:

  1. zaprojektowane ławeczki
  2. wykonane ławeczki
  3. ustawione i zamontowane ławeczki (7 szt.) na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Podział kosztów:

Całkowite koszty projektu: 19 950, 00 zł

Dofinansowanie: 9 975,00 zł

Jednostka realizująca

Gmina Miejska Starogard Gdański

Źródło finansowania

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Stan realizacji

Projekt zakończony