Żyj zdrowo na sportowo

Kociewski Parafialny Klub Sportowy Cor Cordium w ramach projektu „Żyj zdrowo na sportowo” poprowadzi zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i młodzieży ze Starogardu Gdańskiego.

1 kwietnia Sekretarz Miasta Zbigniew Toporowski podpisał z prezesem klubu Danielem Stosikiem, umowę na dofinansowanie działań wspierających i promujących aktywny styl życia. Miasto wsparło projekt kwotą 4700 złotych. ”Żyj zdrowo na sportowo” jest projektem wieloletnim. Zakłada zajęcia sportowo-rekreacyjne z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, badmintona, szachów, tenisa stołowego i ziemnego a także kolarstwa i turystyki.

Klub Cor Cordium działa od 2003 roku. Co roku organizuje imprezy i zawody sportowe z udziałem dzieci i młodzieży w różnym wieku. Głównym jego celem jest promowanie zdrowego stylu życia, poprawa sprawności fizycznej oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży mało aktywnej, otyłej, często też ubogiej, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Jak zapewniają pomysłodawcy projektu, jego celem jest dotarcie do tych osób i włączenie ich do sportowej rywalizacji w duchu zasad fair-play oraz tolerancji na innego człowieka. Rezultaty edukacyjne, wychowawcze i sportowe pozytywne wpływają na późniejszą działalność ich podopiecznych w społeczeństwie.

Daniel Stosik, prezes Kociewskiego Parafialnego Klubu Sportowego „Cor Cordium”.