Zostań wolontariuszem, nieś pomoc z MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim planuje rozszerzenie oferty pomocy środowiskowej dla osób samotnych – seniorów, w formie działań Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego.

Wolontariat opiekuńczy jest odpowiedzią na zdiagnozowane przez Ośrodek potrzeby osób samotnych, starszych, niesamodzielnych – mieszkańców Starogardu Gdańskiego.

– Największą z potrzeb jest obecność drugiego człowieka. Kogoś, kto bez pośpiechu posiedzi obok
i porozmawia o sprawach ważnych, a czasem błahych, z kim można wyjść na spacer, przeczytać gazetę lub książkę, pograć w karty, czy szachy albo wspólnie obejrzeć TV. Z kim można po prostu spędzić wspólnie czas. Właśnie to planujemy dać osobom starszym, samotnym – mówi Paulina Delińska, koordynator Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma chęci i czas, by zaangażować się w działalność na rzecz osób lub instytucji. Istnieje wiele możliwości takiego zaangażowania. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, diagnozując potrzeby środowiskowe, stawia na wolontariat opiekuńczy, czyli bezpośrednie towarzyszenie ludziom starszym.

– Osoby, które zechcą w ten sposób wspierać seniorów, uzyskają w naszym Ośrodku merytoryczne wsparcie. Będą przeszkolone w zakresie udzielania pomocy – dodaje pani Paulina. W wolontariat opiekuńczy mogą zaangażować się osoby pełnoletnie, jeszcze aktywne zawodowo, ale też emeryci, którzy mają pokłady energii do działania i pragną być aktywni w swojej społeczności lokalnej.

Aby zostać wolontariuszem w ramach Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego należy skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim pod nr telefonu (58) 562-44-58 lub 562-09-48.

Szczegółowe formy pomocy i zaangażowania wolontariuszy ustalane będą z koordynatorem wolontariatu.

Nabór kandydatów do wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej potrwa od 21 sierpnia do 22 września 2017 r.

Jeżeli jesteś gotowy: nieść pomoc, rozmawiać z drugim człowiekiem, spędzać czas z innymi, poprawić sytuację osób starszych w naszym mieście, nie zwlekaj. Czekamy na Ciebie!

Lokalny Wolontariat Opiekuńczy

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl