Znamy szczegóły, jak zmieni się park miejski i okolica

11 kwietnia firma ECOZET przedstawiła koncepcję rozwiązań architektonicznych dla budowy ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż Wierzycy, rewitalizacji parku oraz zagospodarowania terenu wokół jeziora Kochanki. Uczestnicy spotkania mają 10 dni na złożenie wniosków i uwag do przestawionych rozwiązań.

W marcu 2016 roku miasto pozyskało z Unii Europejskiej ponad 9 mln zł na zagospodarowanie cennych przyrodniczo obszarów rzeki Wierzycy. 7 marca 2017 roku prezydent podpisał z prezesem firmy ECOZET – Mirosławem Zblewskim umowę na realizację miejskiej części inwestycji. Zgodnie z umową firma z Kalisk Kościerskich wykona ją w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Projekt ma powstać do końca sierpnia.

We wtorek 11 kwietnia architekt Sylwia Wiśniowska oraz inni przedstawiciele wykonawcy zaprezentowali koncepcję rozwiązań architektonicznych dla projektu „Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru”. W spotkaniu uczestniczyli radni Rady Miasta, inspektorzy nadzoru inwestycyjnego, pracownicy Urzędu odpowiedzialni za realizację projektu oraz przedstawiciele organizacji i instytucji zainteresowani tematem. Uczestnicy w terminie do 21 kwietnia 2017 roku mogą składać uwagi i wnioski do przedstawionej im koncepcji.

Inwestycja obejmuje trzy obszary o różnym ukształtowaniu i zakresie prac.

I – Obszar Natura 2000 od zachodniej granicy miasta do mostu na ul. Jagiełły

Na tym obszarze powstanie przede wszystkim ścieżka pieszo-rowerowa połączona w jeden spójny szlak turystyczno-edukacyjny. Jego zadaniem będzie nie tylko rekreacja, ale również edukacja na temat roślinności i zwierząt, żyjących nad Wierzycą. Ścieżka piaszczysto – żwirowa pobiegnie trasą, która wyznaczona jest na mapie. Po drodze będzie można podziwiać panoramę Miasta z tarasu widokowego oraz odpocząć m.in. pod wiatą wypoczynkową z wyznaczonym miejscem do siedzenia i stojakami na rowery. Na punkt widokowy prowadzić będą dwie drogi po skarpie – jedna bardziej stroma w postaci schodów terenowych, druga dłuższa z możliwością podjazdu dla rowerów czy wózków inwalidzkich. Ścieżka na terenach podmokłych zostanie wzmocniona drewnianymi palami i wyłożona kładką. Wzdłuż nasypu dawnej linii kolejowej pojawią się tablice edukacyjne na temat bioróżnorodności terenu.

Obszar Natura 2000 od zachodniej granicy miasta do mostu na ul. Jagiełły

II – Obszar Parku Miejskiego

Park Miejski zostanie gruntownie uporządkowany i odnowiony. Zachowane zostaną dwie głównie drogi komunikacyjne północ-południe i wschód–zachód, od których rozgałęziać się będą mniejsze alejki. Oba trakty zostaną wyłożone płytami granitowymi o wielkości 60×60 cm. Na ich przecięciu powstanie reprezentacyjny placyk widokowy, na którym stanie pomnik Wierzyczanki. Dotychczasowa fontanna zostanie rozebrana, a na jej miejscu powstanie nowa posadzkowa z zachowaniem kształtu i wielkości obecnej. W sąsiedztwie fontanny wybudowana będzie tężnia solna. Pobliski staw zostanie oczyszczony i otwarty dla odwiedzających, poprzez likwidację murku wokół. Pojawią się na nim podświetlane tryskacze wody. Główny parkowy trakt pieszy zakończy taras widokowy na Kościół św. Mateusza i mury obronne, który zostanie odrestaurowany, zachowując swój dotychczasowy kształt. W parku pojawi się też drewniana wiata z ławeczkami i stołami. Place zabaw zostaną wyposażone w nowoczesne urządzenia zarówno dla dzieci, jak i dla osób starszych. Nowością będą elementy wodnego placu zabaw. Na drugim końcu głównego szlaku wschód – zachód zaplanowano plac dla psów z torem przeszkód. Od strony północnej parku wybudowany zostaną dwa parkingi, które jednocześnie będą miejscem dla imprez plenerowych. Park zostanie ozdobiony nowoczesnymi elementami małej architektury: ławeczkami, koszami na śmieci, stołem do gry w szachy i nowymi lampami oświetleniowymi. Na głównych ciągach pojawią się kamery monitorujące teren. Projektanci zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby nie wycinać w parku drzew za wyjątkiem tych schorowanych i kolidujących z układem komunikacyjnym. W parku pojawi się sporo nowej roślinności, która zostanie zaprojektowana w sposób piętrowy. Ważnym elementem całej przebudowy parku będzie umocnienie brzegu Wierzycy.

Obszar Parku Miejskiego

III – Obszar jeziora Kochanki

Ingerencja wykonawcy na tym obszarze ograniczy się do zaprojektowania drogi dojazdowej do jeziora, parkingu oraz miejsca odpoczynku. Cały teren zostanie uporządkowany. Na miejscu starej przepompowni wybudowany zostanie punkt widokowy, z którego żwirową ścieżką będzie można dostać się do dwóch pomostów dla wędkarzy. Nowa ścieżka edukacyjno-rekreacyjna opatrzona zostanie tablicami informacyjnymi na temat istniejącej tam roślinności, ptaków i zwierząt. Będzie to doskonały punkt do obserwacji przyrody.

Obszar jeziora Kochanki

Zadanie Gmina Miejska zrealizuje w partnerstwie z Gminą Wiejską oraz Nadleśnictwem Starogard. Cały projekt będzie kosztował 12,9 mln zł. Unia Europejska pokryje 70 % kosztów kwalifikowanych. Największa część uzyskanego dofinansowania – ponad 7,5 mln zł – przypadła miastu. Dofinansowanie przyznane zostało przez Zarząd Województwa Pomorskiego w wyniku rozstrzygnięcia konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla działania 11.4. „Ochrona różnorodności biologicznej”.

Zakończenie całej inwestycji planowane jest na koniec sierpnia 2018 roku.

[fot. Urząd Miasta Starogard Gdański]

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl