Znamy listę ulic przeznaczonych do utwardzenia płytami YOMB

7 września prezydent miasta ogłosił listę 46 ulic w Starogardzie Gdańskim przeznaczonych do tymczasowego utwardzenia płytami betonowymi YOMB. Jeszcze w tym roku nawierzchnie trzech pierwszych będą utwardzone. Do 21 września mieszkańcy mogą wnosić zastrzeżenia i uwagi do przyznanej punktacji oraz protesty przeciw zastosowaniu takiego rozwiązania.

Ulice zostały uporządkowane według czterech kryteriów :
• znaczenia ulicy w układzie komunikacyjnym miasta,
• gęstości zaludnienia ulicy w przeliczeniu na 100 mb,
• stanu uzbrojenia podziemnego,
• czasu oczekiwania na utwardzenie.
Suma uzyskanych punktów decydowała o miejscu ulicy na liście.

Do 21 września mieszkańcy mogą wnosić zastrzeżenia i uwagi, dotyczące przyznanej punktacji. Dotyczy to również tych mieszkańców, którzy w ogóle nie akceptują rozwiązania polegającego na tymczasowym utwardzeniu nawierzchni ulic płytami YOMB. W przypadku braku zgody, mieszkańcy również w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia listy na stronie internetowej, mogą wnieść pisemny protest w tej sprawie. Protest musi być podpisany przez minimum 50% mieszkańców danej ulicy lub ich przedstawicieli prawnych.

Prezydent rozpatrzy wniesione zastrzeżenia, uwagi i protesty. W przypadku ich uwzględnienia dokona korekty listy ulic przewidzianych do utwardzenia. Przy czym ulice, w stosunku do których wniesiono skuteczny protest przeciwko ich tymczasowemu utwardzeniu, nie będą uwzględniane na listach przez kolejne 3 lata.

Na utwardzenie ulic miasto planuje wydać corocznie 500 tys. zł. W  tym roku w zależności od rozstrzygnięć przetargowych do realizacji zaplanowane są trzy pierwsze ulice z listy. W przypadku wystąpienia oszczędności poprzetargowych utwardzeniu podlegać będą kolejne ulice według ustalonej kolejności.

Przypominamy też, że na ulicach, które zostaną utwardzone płytami YOMB, przez okres kolejnych 6 lat nie będą planowane inne inwestycje drogowe, dotyczące nawierzchni tych ulic.

Powyższe ustalenia wynikają z uchwały Rady Miasta Starogard Gdański w sprawie przyjęcia programu tymczasowego utwardzenia płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański z dnia 29 czerwca 2016 r.

Załączniki:

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl