Zmodernizowana ul. Szumana

Zakończyły się już prace remontowe na ulicy Szumana. Teraz mieszkańcy mają bezpieczniejszy i wygodniejszy dojazd do swoich bloków. Zyskał także wygląd drogi.

Zakres robót obejmował: wymianę nawierzchni bitumicznej o pow. 1695 m kw., obustronną wymianę krawężników na całej długości ulicy (290 m), rozbiórkę i budowę nowego wyniesienia przejścia dla pieszych z kostki betonowej oraz budowę nowego wyniesienia przejścia dla pieszych, również z kostki betonowej.

Prace wykonało wyłonione w ramach przetargu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. Koszt robót to dokładnie 208 137,96 zł.