Zmiany w strefach płatnego parkowania oraz w wysokościach stawek opłat za parkowanie

Rada Miasta na sesji w dniu 21 grudnia br. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie miasta Starogard Gdański.  

W związku z zakończeniem inwestycji polegającej na docelowym zagospodarowaniu przestrzeni publicznej jako parking w obszarze tzw. Śródmieścia tj. przy ulicy Jana III Sobieskiego oraz deficytem miejsc postojowych w obszarze Centrum/Śródmieścia rozszerzyła się istniejąca strefa płatnego parkowania o w/w parking zlokalizowany na działkach:
261/4, 261/2, 70/6, 70/3, 70/5 obręb 17. – tylko STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (reszta zmian do obu).

Dodatkowo zwiększyła się opłata dodatkowa z 50 zł do 100zł, z możliwością zmniejszenia do 30zł, jeśli zostanie dokonana opłata należności w ciągu 3 dni, co ma na celu zwiększenie regresji w stosunku do niepłacących za korzystanie z Strefy Płatnego Parkowania i docelowo uzyskanie większej skuteczności egzekwowania opłat.

W związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych odnoszącą się do ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobliności i paliwach alternatywnych dodaje się pojazdy elektryczne do pojazdów, dla których obowiązują zerowe stawki opłat.

Dodano także możliwość korzystania z zerowych stawek opłat dla pojazdów służbowych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Starogard Gdański, pojazdów służb komunalnych i technicznych usuwających awarie w pasie drogowym, pojazdów dostawców towaru na czas załadunku i rozładunku oraz pojazdów elektrycznych. Dodano możliwość wykupu abonamentu. Dodatkowo zmienia się 50% opłatę dla emerytów i rencistów na możliwość bezpłatnego parkowania.