Zmiany w obwodach szkolnych

Od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku w Starogardzie Gdańskim obwody publicznych szkół podstawowych nie ulegną zmianie za wyjątkiem obwodu Szkoły Podstawowej nr 4. W  ramach nowej organizacji sieci szkół obwód obecnej SP nr 4 zostanie podzielony na dwa rejony: rejon SP nr 4 i rejon SP nr 7 (dawne Gimnazjum nr 1). Obwody pozostałych szkół podstawowych nr 1,2,3 i 6 pozostaną bez zmian. Zmiana wynika z wprowadzonej w ubiegłym roku reformy oświaty.

  1. Plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych, mających swoją siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, a także inne organy, na okres od
    1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (plik .pdf)

    2. Plan sieci klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów mających swoją siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, a także inne organy, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. (plik .pdf)

    3. Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych oraz granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych, mających swoją siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański, prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański, a także inne organy, od dnia 1 września 2019 r. (plik .pdf)

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl