Zmiana organizacji pracy w Urzędzie. Obsługa klientów online lub telefonicznie

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, Prezydent, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim, zdecydował o zmianie trybu organizacji pracy magistratu. Od 8 października pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich będą pracować w trybie pracy naprzemiennej. Bezpośrednia obsługa klientów się nie zmienia – pozostaje zawieszona.

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W celu minimalizowania ryzyka zarażenia koronawirusem, od 20 sierpnia br. obsługa klienta w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim odbywa się bez możliwości bezpośredniego, bieżącego kontaktu z pracownikami. Nie dotyczy to spraw szczególnej wagi. W takich przypadkach klienci obsługiwani są w magistracie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (pod nr tel. +48 58 530 60 20 lub +48 58 530 60 22) w specjalnie wyznaczonej strefie na parterze Urzędu. Obsługa odbywa się z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa (obowiązkowa maseczka, pomiar temperatury, dezynfekcja rąk).

Dodatkowo, w związku z rosnącą liczbą zachorowań w powiecie starogardzkim, prezydent miasta Janusz Stankowiak zarządził częściową zmianę organizacji pracy. Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich otrzymali polecenie naprzemiennej pracy zdalnej. Zostaną podzieleni na dwie grupy. Co kilka dni grupy będą się wymieniać – jedna grupa będzie pracować zdalnie, a druga stacjonarnie. W siedzibie tych wydziałów codziennie zapewniona będzie obsada w wysokości 50 proc. pełnego jego stanu osobowego.

Chcemy utrzymać możliwie najwyższy stopień bezpieczeństwa, dlatego w Urzędzie wprowadzamy częściowo pracę zdalną. Dotyczy to wydziałów, w których zdarza się najwięcej przypadków bezpośredniej obsługi klientów z zewnątrz. Pozostałe wydziały będą pracować w normalnym trybie pracy stacjonarnej. Jednocześnie apeluję do wszystkich mieszkańców o załatwianie spraw w trybie online. Bądźmy odpowiedzialni, reagujmy na bieżąco na sytuację. Wiele spraw naprawdę możemy zrealizować zdalnieprzypomina prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Prezydent zapewnił, że urząd mimo częściowo zmienionej organizacji pracy będzie pracował sprawnie, bez ryzyka opóźnienia czy utrudnienia w załatwianiu spraw. Dla większego komfortu osób, oczekujących na bezpośredni kontakt z pracownikami Urzędu, który w obecnej sytuacji jest mocno ograniczony, prezydent zarządził wystawienie namiotu przed wejściem do magistratu. Ma chronić klientów Urzędu przed skutkami atmosferycznymi obecnej i nadciągającej pory roku. Podobny namiot stanie również przy wejściu do  budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

W celu uzyskania informacji, ustalenia czy sprawa bezwzględnie wymaga osobistego stawiennictwa i umówienia wizyty należy kontaktować się z pracownikami Urzędu w ustalonych godzinach pracy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Numery telefonów dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Pracownicy Urzędu zachęcają też do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami. Skargi i interwencje można zgłaszać także poprzez pocztę elektroniczną na adres ratusz@um.starogard.pl

Rejestracja zgonów – możliwa po uprzednim umówieniu się telefonicznym (tel. +48 58 530 61 44, +48 58 530 6 147, +48 58 530 61 46)

Rejestracja urodzeń – wyłącznie przez platformę ePUAP, Profil Zaufany bądź telefonicznie. (tel.+48 58 530 61 44, +48 58 530 6 147, +48 58 530 61 46)

Referat Lokalowy przy ul. Traugutta 56- nr tel.: 881 200 181 lub 601 598 682,

Wydział Ochrony Środowiska przy ul. Zblewskiej 18; nr telefonu +48 58 56 13 778 bądź drogą mailową: odpady@um.straogard.pl lub srodowisko@um.starogard.pl.

Informację na temat, jak załatwić sprawę drogą elektroniczną oraz listę telefonów, znajdziecie Państwo na stronie www.bip.starogard.pl

→ Najważniejsze kontakty:

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 58 530 6020
tel. +48 58 530 6021
tel. +48 58 530 6022
tel. +48 58 530 6080
e-mail. bok@um.starogard.pl

Sekretariat Prezydenta
tel. +48 58 530 6006
fax. +48 58 530 6000
e-mail: ratusz@um.starogard.pl

Urząd Stanu Cywilnego
tel. +48 58 530 6147
tel. +48 58 530-6144
tel. +48 58 530-6146
e-mail: usc@um.starogard.pl

Infolinia
+ 801 002 514 dla numerów stacjonarnych
+ 587 319 950 dla numerów komórkowych