Zmarła Teresa Kotowska – radna Rady Miasta w latach 1994 – 1998

Dotarła do nas przykra wiadomość o śmierci śp. Teresy Kotowskiej. Szczere wyrazy współczucia rodzinie i wszystkim bliskim złożyli Przewodnicząca Rady Miasta Starogard Gdański Anna Benert oraz Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.

śp. Teresa Kotowska

Teresa Kotowska była radną II kadencji Rady Miasta Starogard Gdański w latach 1994 – 1998, z ramienia Ligi Miejskiej. Pełniła funkcję przewodniczącej Podkomisji ds. Edukacji. Była członkiem Komisji Samorządności, Przestrzegania Prawa i Porządku oraz Komisji Rewizyjnej, wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwa pomiędzy Starogardem Gdańskim a Diepholz, członkiem grupy oraz sekretarzem Komitetu Organizacyjnego Obchodów 800-lecia Starogardu (1997 – 1998).

Pracowała jako nauczycielka. Współtworzyła „Raport o stanie rodziny starogardzkiej”. W 1997 r. społecznie udzielała się na rzecz dzieci powodzian z Nysy w Sztabie Akcji Pomocy Powodzianom – Miasto i Gmina Starogard Gdański. Była kierownikiem zorganizowanych dla dzieci powodzian kolonii.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl