Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny

Do końca czerwca 2022 roku właściciele budynków muszą złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Trzeba w nich określić, jakich źródeł ogrzewania się używa. Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miasta albo za pośrednictwem internetu. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny.

Celem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest zgromadzenie danych o tym, jak ogrzewamy swoje domy. Sporządzana na tej podstawie mapa emisyjności ma pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza.
Taka baza pozwoli określić rejony potrzebujące szczególnie intensywnych działań związanych z wymianą źródła ciepła. Ma umożliwić także skuteczne dostosowanie programów modernizacji.
Każdy właściciel lub zarządca budynku, zarówno mieszkalnego jak i niemieszkalnego, ma obowiązek złożenia deklaracji w wersji elektronicznej lub papierowej w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia bazy, czyli od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w przypadku istniejących urządzeń grzewczych.
W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek złożenia deklaracji powinien wypełnić zarządca zbiorczo dla części lub całego budynku. Do bazy należy zgłosić wszystkie używane źródła ogrzewania, takie jak sieć ciepłownicza, kocioł grzewczy z wymienieniem jego typu, piec węglowy, podgrzewacz, kominek. Trzeba zarejestrować także odnawialne źródła energii: pompy ciepła, geotermię, panele słoneczne podgrzewające wodę, z wyjątkiem fotowoltaiki.

Terminy:
-deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania,
-deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Deklaracje do CEEB można złożyć w formie papierowej wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo doręczyć do urzędu. Osoby, które chcą zgłosić źródła ogrzewania za pośrednictwem internetu, muszą wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl. Należy pobrać formularz zgłoszeniowy i go wypełnić, podpisać przez profil zaufany lub e-dowód osobisty i wysłać.

Deklaracje do pobrania:
deklaracja-A zamieszkała

deklaracja-B niezamieszkała

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl