Złote Gody – 50 lat wspólnego życia

4 listopada w Urzędzie Miasta odbyły się uroczystości jubileuszowe par małżeńskich. Jubilatów obchodzących „Złote Gody” okolicznościowymi medalami odznaczył prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz przewodniczący Rady Miasta Jarosław Czyżewski.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, które z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego przyznaje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymali: Barbara i Juergen Byczyńscy, Helena i Paweł Chyła, Helena i Henryk Zimny, Helena i Stefan Laseccy,  Anna Zdzisław Ukleja, Bernadeta i Ryszard Wąsik, Gertruda i Edwin Brunieccy, Bogumiła i Gerard Kamińscy, Genowefa i Jerzy Kuczkowscy, Jadwiga i Eligiusz Derdowski, Bogumiła i Edward Albrecht, Krystyna i Gerhard  Sznaza, Barbara i Henryk Kurkowscy, Danuta i Henryk  Kaiser, Mirosława i Leon Muchlińscy, Maria  i Edward Bieleccy, Eryka i   Bernard Dobek.

Organizatorem uroczystości jubileuszowych był Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim. Dostojnych Jubilatów przywitał prezydent miasta Janusz Stankowiak. Wyraził podziw i uznanie dla małżonków, którzy przeżyli ze sobą pół wieku. Podkreślił, że małżeństwo powinno stać na straży polskiej tradycji, a obchodzące dziś swój jubileusz pary są wzorem do naśladowania.

Prowadząca uroczystość Izabela Gawlik – zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zainicjowała odśpiewanie Stu lat, po czym zebrani goście uczcili tę chwilę lampką szampana.

Zgromadzone pary „odnowiły” też przysięgę małżeńską, powtarzając słowa: „Świadomy praw i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa…”. Chwila ta przyniosła wiele wzruszeń i przywróciła wspomnienia.

Na zakończenie głos zabrał jubilat Henryk Kurkowski. Powiedział, że rodzina jest najważniejsza, daje  siłę i jednoczy pokolenia.
Przeżycie wspólnie 50 lat w związku małżeńskim jest sztuką.  Jednocześnie symbolem wierności i miłości. To piękny przykład dla młodych pokoleń, których sposobem na życie w dzisiejszych czasach jest zamienianie tego co się zepsuło na nowe.

Dzisiejsi Jubilaci udowodnili, że dzięki rozumieniu istoty związku małżeńskiego, wzajemnemu wsparciu, zaufaniu, wspomaganiu się w chwilach ciężkich, można cieszyć się każdym dniem oraz budować mocny fundament miłości.

Życzymy wszystkim parom wielu dalszych lat wspólnego życia, pełnych optymizmu i radości. Niech te lata mijają w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Wszystkiego najlepszego!

WIS


tel.: 58 530 6061
wis@um.starogard.pl