„Złap deszczówkę”. Skorzystaj z dofinansowania

Miasto zachęca właścicieli domów jednorodzinnych z ogrodami do instalacji przydomowych zbiorników do zbierania wody deszczowej. Pomóc ma w tym Program „Moja Woda”, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji . Wnioski można składać od 1 lipca 2020 roku.

W związku z narastającą suszą warto pomyśleć o zbieraniu wody deszczowej w przydomowych zbiornikach retencyjnych. Zebraną wodę można wykorzystać np. do podlewania roślin i trawników w przydomowym ogrodzie.

– Mikroinstalacje wodne to prosty sposób na retencję deszczówki. Dzięki nim zaoszczędzonych zostanie milion metrów sześciennych wody rocznie. Stoimy przed jednym z najważniejszych ekologicznych wyzwań w najbliższych latach: brak wody w kranach to niestety perspektywa bardzo realna również w Polsce– przekonuje Marcin Osowski, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiło program „Moja Woda”. Jego celem jest pomoc finansowa dla właścicieli domów, którzy zdecydują się na budowę przydomowych zbiorników retencyjnych.

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych systemów zbierania wody rozpocznie się 1 lipca 2020 roku. 

Dofinansowanie

W ramach programu „Moja woda” można otrzymać do 5000 zł dotacji, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane

Koszty kwalifikowane obejmują zakup, montaż, budowę i uruchomienie następujących instalacji:

  • przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornika retencyjnego nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
    elementów do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Ogólnopolski budżet programu

Do rozdysponowania w 16 województwach jest 100 mln zł. Środki zostaną wykorzystane w latach 2020 – 2024.

Składanie wniosków

Nabór wniosków w ramach Programu Moja Woda w województwie pomorskim prowadzić będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na ul. Rybaki Górne 8 w trybie ciągłym. 

W  tej sprawie najlepiej kontaktować się  z pracownikami WFOŚiGW w Gdańsku pod adresem : mojawoda@wfos.gdansk.pl