Zimowe obowiązki mieszkańców

Zima to okres dla nas szczególny, czas korzystania z atrakcji na śniegu, wypoczynku podczas ferii, świątecznych spotkań z rodziną czy sylwestrowej zabawy z przyjaciółmi. Niestety to także czas intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur. Poruszanie po drogach i chodnikach wymaga większej ostrożności i wspólnej troski o to, aby były bezpieczne.

Straż Miejska przypomina o zimowych obowiązkach mieszkańców.

Odśnieżanie przydomowych chodników

Właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy czy inne osoby administrujące nieruchomościami zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański do ich obowiązków należy uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przeznaczonych do użytku publicznego. Wszelkie zanieczyszczenia należy uprzątać z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie ich w czystości i porządku. Oczyszczanie może się odbywać w sposób ręczny lub mechaniczny. 

Należy tez pamiętać, że usunięty śnieg i lód, który zalega na krawędzi chodnika, nie może utrudniać ruchu pieszych oraz nie może być zgarniany bezpośrednio z chodników na jezdnię. Śliskość chodników powinna być likwidowana poprzez posypywanie chodników np. piaskiem. Niedopełnienie tych obowiązków może zakończyć się mandatem karnym w wysokości 100 zł, a w skrajnych sytuacjach w przypadku stworzenia niebezpieczeństwa lub utrudnienia w ruchu drogowym grzywną do 1500 zł

Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych

Sople i nawisy śniegu zwisające z dachów domów mogą stanowić zagrożenie dla przechodniów, budynków  oraz urządzeń infrastruktury. nalezy je usuwać niezwłocznie.  Właścicielom lub zarządcom nieruchomości nie wolno dopuścić do sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia. Jeśli sople czy nawisy śnieżne pojawią się na dachach domów, powinni do czasu ich usunięcia zabezpieczyć takie miejsca, a piesi powinni być ostrożniejsi i nie chodzić pod zwisającymi soplami i nawisami śnieżnymi. Jeśli osoby odpowiedzialne za daną nieruchomość nie dokonają zabezpieczenia w należyty sposób, mogą otrzymać mandat karny w kwocie do 500 złotych.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl