Zgłoś kandydata na Wolontariusza Roku 2021

12 grudnia o godz. 17:00  w Restauracji Ogródek odbędzie się uroczysta Gala Wolontariatu 2021, podczas której wyróżnione i nagrodzone zostaną osoby podejmujące działania w formie pracy społecznej na rzecz osób starszych i potrzebujących. Kandydatów na Wolontariuszy roku 2021 można zgłaszać do 26 listopada 2021 roku.

Tytuły: „Wolontariusz Roku 2021 Gminy Miejskiej Starogard Gdański”, „Wolontariusz Roku 2021 Powiatu Starogardzkiego”, „Wolontariusz Roku 2021 Gminy Starogard Gdański” to prestiżowe wyróżnienia honorujące osoby, które przez cały miniony rok skutecznie pomagały innym ze środowisk potrzebujących. Pomysłodawcą i inicjatorem konkursu od 2005 roku jest Stowarzyszenie „Można Inaczej” w Starogardzie Gdańskim.

Do dnia 26 listopada Stowarzyszenie czeka na wnioski nominacyjne. Kandydaturę wolontariusza może zgłosić każdy – instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły oraz osoby indywidualne.

Nominować można osobę lub grupę osób (maks. 5 łącznie), którzy działają wolontariacko co najmniej od roku i są mieszkańcami Gminy Miejskiej Starogard Gdański, Powiatu Starogardzkiego oraz Gminy Starogard Gdański. Można nominować wolontariuszy zrzeszonych w organizacjach pozarządowych lub działających jako grupy nieformalne.

Nominację przygotowuje się na specjalnym formularzu (załącznik nr 1 Regulaminu) dla każdej nominowanej osoby, grupy wolontariuszy, Szkolnego Koła Wolontariatu, Zespołu Caritas oddzielnie. Do wniosku mogą zostać dołączone dodatkowe dokumenty poświadczające zakres działalności wolontarystycznej nominowanej osoby lub grupy np. artykuły prasowe, rekomendacje itp. (obowiązkowo proszę dołączyć dobrej jakości zdjęcie nominowanej osoby).

WNIOSEK NALEŻY WYSŁAĆ do dnia 26.11.2021:
1. pocztą bądź dostarczyć osobiście na adres: Stowarzyszenie „Można Inaczej” Al. Wojska Polskiego 34A 83-200 Starogard Gdański
2. e-mailem na adres możnainaczejstg@wp.pl w temacie wpisując „Wolontariusz Roku 2021” (jednak oryginały należy dostarczyć do siedziby stowarzyszenia do dn. 26.11.2021r.)

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku do siedziby Stowarzyszenia „Można Inaczej”
Wnioski należy składać w jednym egzemplarzu.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl