Zgłaszanie Jubilatów obchodzących w roku 2024 jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie Jubilatów obchodzących w roku 2024 jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego chcących wziąć udział w uroczystości organizowanej przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdański.

Złożenie deklaracji uczestnictwa jest podstawą do wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z pismem o odznaczenie „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym celu prosimy Jubilatów lub ich rodziny o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej, będącej jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w skrócie zwanym RODO.

Zgłoszeń jubilatów można dokonać za pośrednictwem poczty, telefonicznie pod nr 58 530 61 47 albo 58 530 61 45, mailowo pod adresem: usc@um.starogard.pl lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Gdańskiej 6.