Zgłaszanie Jubilatów obchodzących w roku 2022 jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie Jubilatów obchodzących w roku 2022 jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego chcących wziąć udział w uroczystości organizowanej przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.

Złożenie deklaracji uczestnictwa jest podstawą do wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z pismem o odznaczenie „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W tym celu prosimy Jubilatów lub ich rodziny o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej, będącej jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w skrócie zwanym RODO.

Zgłoszeń jubilatów można dokonać za pośrednictwem poczty, telefonicznie 585306147, 585306145, e-mail usc@um.starogard.pl lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6.

Termin zgłoszenia do 25.03.2022 r.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl