Zgłaszanie Jubilatów obchodzących w roku 2021 jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie Jubilatów obchodzących w roku 2021 jubileusz 50-lecia oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego, chcących wziąć udział w uroczystości organizowanej przez Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego.  

Złożenie deklaracji uczestnictwa jest podstawą do wystąpienia do Wojewody Pomorskiego z pismem o odznaczenie „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu prosimy Jubilatów lub ich rodziny o wypełnienie deklaracji uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej, będącej jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w skrócie zwanym RODO.

Zgłoszeń jubilatów można dokonać za pośrednictwem poczty, telefonicznie 58 530 61 47, 58 530 61 45, e-mail usc@um.starogard.pl lub osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Starogardzie Gdańskim, ul. Gdańska 6. Termin zgłoszenia do 30.05.2021 r.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl