Zbadajmy razem rowerowy klimat w mieście

Zachęcamy do przedstawienia swojej opinii na temat korzystania z roweru w naszym mieście. Starogard Gdański bierze udział w Badaniu Klimatu Rowerowego 2020.

Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie trwa kilka minut. Bierze w niej udział 90 miast i gmin z całej Polski. Badania Klimatu Rowerowego są próbą zebrania opinii o jakości warunków korzystania z roweru w Polsce. Wyniki testu umożliwią stworzenie wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w naszym mieście, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych. Wypełniając ankietę, wybieramy więc miasto Starogard Gdański. Badanie jest realizowane w porozumieniu z organizacjami rowerowymi Europy, zrzeszonymi w Europejskiej Federacji Cyklistów (ECF).

Link do badania: https://rowerowyklimat.pl/

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl