Zasłanianie twarzy obowiązkowe

Od dzisiaj, 16 kwietnia obowiązkowo zasłaniamy usta i nos po wyjściu z domu. Twarz zasłaniamy maseczką, chustką lub szalikiem m.in. w komunikacji publicznej, zakładach pracy, kościołach, bankach i na osiedlowych terenach wspólnych. Obowiązek dotyczy wszystkich z wyjątkiem dzieci poniżej lat czterech i osób, które nie są w stanie samodzielnie zasłonić twarzy.

Maseczki to skuteczna i prosta w wykonaniu bariera dla koronawirusa, który przenosi się drogą kropelkową. Noszenie ich zapobiega także mimowolnemu dotykaniu twarzy, co także jest istotne, zwłaszcza gdy poruszamy się w przestrzeni publicznej.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów od 16 kwietnia zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki jest obowiązkowe:

– w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie

– w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach,

b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

c) w obiektach handlowych lub usługowych (sklepach), placówkach handlowych lub usługowych ( supermarketach) i na targowiskach (straganach),

d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali( osiedlowych terenach wspólnych).

Twarzy można nie zakrywać w przypadku:

– jazdy samochodem, w którym przebywa lub porusza się jedna osoba albo jedna osoba z dzieckiem do 4. roku życia,

– dziecka do ukończenia 4 roku życia,

– osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane,

– osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów,

– kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym, wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

– duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania,

– żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności,

Zgodnie z rozporządzeniem, osoba wykonująca czynności zawodowe w sklepach i supermarketach może w czasie wykonywania tych czynności realizować obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Uwaga! Na żądanie służb legitymujących będziemy mieli obowiązek odkrycia twarzy w celu identyfikacji.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia; w środę 15 kwietnia wieczorem ukazało się w Dzienniku Ustaw.

Załącznik Rozporządzenie Rady Ministrów

Przypomnimy też, że w Starogardzie trwa akcja #zamaskowani. Prezydent Janusz Stankowiak z włąsnej inicjatywy w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców zlecił kupno maseczek ochronnych dla starogardzian. Maseczki od wczoraj 15 kwietnia sa dostarczane meiszkańcom do skrzynek pocztowych. 

Maseczki są wielokrotnego użytku. Spełniają określone wymogi co do jakości, form dezynfekcji i przydatności do ponownego stosowania. Nalezy je stosować zgodnie z dołączoną do pakietu instrukcją. Zakupiona przez miasto ilość (52 tyś. sztuk) powinna zaspokoić podstawowe potrzeby starogardzian. Maseczki pakowane są po trzy sztuki na jedno gospodarstwo domowe.

 – Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że są domostwa, gdzie osób potrzebujących maseczki jest mniej lub więcej, dlatego liczymy tu na wzajemną pomoc mieszkańców. Maseczki zostały zamówione w ilości, która powinna starczyć dla wszystkich, natomiast sposób ich dystrybucji do rąk własnych czy według liczby osób zameldowanych w tej sytuacji jest szczególnie trudny. Mieszkańcy mają świadomość, kto w ich środowisku ewentualnie potrzebuje maseczki, która trafiła do nich dodatkowo. Mogą ją przekazać do skrzynki pocztowej sąsiada lub w inny bezpieczny sposób. Najważniejsze, że dostarczone maseczki pozwolą mieszkańcom nie tylko spełnić nałożony przez rząd obowiązek, ale przede wszystkim czuć się bezpiecznie w przestrzeni publicznej w momencie konieczności opuszczenia domu – powiedziała naczelnik Wydziału Informacji Społecznej i koordynator akcji Renata  Połomska. 

Można też maseczkę zrobić samodzielnie. Oto kilka użytecznych instrukcji jak to zrobić:

  1. Jak zrobić maseczkę ze zwykłej chustki 

  1. Jak zrobić maseczkę z bawełnianej koszulki

  1. Jak uszyć maseczkę bez używania maszyny do szycia

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl