Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Starogard Gdański, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbędą się w dniach 30 sierpnia – 29 września 2023r. 

Formy konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji:

1. Uwagi i opinie dotyczące projektu programu rewitalizacji należy przesyłać na adres rewitalizacja@um.starogard.pl lub składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, w terminie od 30 sierpnia do 29 września 2023r.
2. Spacer studyjny po obszarze rewitalizacji – 31 sierpnia, początek od godz. 17:00, sprzed wejścia do budynku Ratusza.
3. Spotkanie warsztatowe w dniu 18 września 2023r. w budynku Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki 65, o godz. 17:00.
4. Konsultacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji przez:

– Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych,
– Starogardzką Radę Sportu,
– Radę Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
– Młodzieżową Radę Miasta,
– Radę Gospodarczą,
– Starogardzką Radę Kultury,
– Komitet Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji od 30 sierpnia 2023r. dostępny będzie w Wydziale Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta, pok. 208 oraz na stronie miasta:
https://bip.starogard.pl/m,345,ogloszenia.html