Zapraszamy do udziału w XI Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie. Finał w Starogardzie

Hasło przewodnie tegorocznej edycji Olimpiady to „Stop smogowi!”. Podczas pierwszych dwóch etapów konkursu uczestnicy sprawdzą swoją wiedzę z zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Ci, którzy znajdą się w trzecim etapie będą musieli przygotować autorski projekt. Na każdego finalistę będą czekały nagrody.

Nagrodą główną w konkursie jest darmowy indeks na wybrany kierunek studiów pierwszego stopnia, ufundowany przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną. Ale na tym nie koniec. Atrakcyjne nagrody czekają na każdego, kto znajdzie się w finale (w poprzednich latach wśród upominków były: laptopy, tablety, smartfony, czytniki e-book, rowery, kursy prawa jazdy, aparaty fotograficzne). Nagrodą dla szkolnego koordynatora, który przygotuje zwycięzcę olimpiady, jest indeks na darmowe studia podyplomowe w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów. W I etapie (7 grudnia 2017 r.) uczestnicy mają do rozwiązania test jednokrotnego wyboru. W kolejnym, II etapie (25 stycznia 2018 r.), test zawiera pytania wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte.

Zadaniem uczestników III etapu (22 marca 2018 r.) będzie zaprezentowanie autorskiego projektu. W tej edycji chodzi o zdiagnozowanie najważniejszych problemów dotyczących niewłaściwego spalania odpadów komunalnych w swoim mieście (swojej gminie) i zaproponowanie ich rozwiązań. Komisja konkursowa oceni między innymi wartość merytoryczną pracy, jej zgodność z tematem, innowacyjność, korzystanie z metod badawczych, poprawność językową oraz umiejętność prezentowania projektu.

W konkursie może wziąć udział szkoła ponadgimnazjalna z terenu gminy, której straż jest współorganizatorem Olimpiady. W tym roku w przedsięwzięcie zaangażowały się straże gminne i miejskie z Gdańska, Chojnic, Kościerzyny, Kwidzyna, Malborka, Pelplina, Rumi, Starogardu Gdańskiego i Tczewa.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży. W ubiegłym roku chęć udziału w konkursie zgłosiło wstępnie ponad 1000 uczniów. Do finału, który odbył się 16 marca 2017 roku w Gdańsku, zakwalifikowało się 28 osób.

Organizatorami Olimpiady są: Straż Miejska w Gdańsku oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Partnerzy to: Urząd Miejski w Gdańsku (Wydział Rozwoju Społecznego) oraz straże gminne i miejskie z województwa pomorskiego, które uczestniczą w konkursie.

Przedstawiciel szkoły, której uczniowie chcą wziąć udział w XI Olimpiadzie, powinien wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), a następnie przesłać ją do 24 listopada 2017 r. faksem na numer 58 346 28 11 albo drogą elektroniczną na adres r.kacprzak@sm.gda.pl lub dostarczyć osobiście do Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60.

Ważne terminy:
– 24 listopada 2017 r. – Termin nadsyłania zgłoszeń przez szkoły
– 7 grudnia 2017 r. – I etap Olimpiady
– 14 grudnia 2017 r. – Ogłoszenie wyników I etapu
– 25 stycznia 2018 r. – II etap Olimpiady
– 31 stycznia 2018 r. – Ogłoszenie wyników II etapu
– 9 marca 2018 r. – Termin dostarczenia autorskich projektów przez finalistów zakwalifikowanych do ostatniego etapu Olimpiady
– 22 marca 2018 r. – Finał XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie (Starogard Gdański, Starogardzkie Centrum Kultury)

W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z koordynatorem XI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pod numerem telefonu 58 301 30 11 wew. 114.

Do pobrania:

/źródło: strazmiejska.gda.pl/

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl