Zapoznali się z projektem budżetu na 2023

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz sytuacja gospodarcza kraju znalazły się w centrum uwagi Rady Gospodarczej. Członkowie spotkali się 7 listopada w starogardzkim magistracie.

W poniedziałek, 7 listopada br. w Urzędzie Miasta obradowała Rada Gospodarcza powołana przez Prezydenta Miasta w styczniu 2019 roku. Członkowie zapoznali się z projektem budżetu miasta na 2023 rok. Szczegóły przedstawił zastępca prezydenta miasta ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki.

Zastępca Prezydenta Miasta ds Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki

Prawie 40 mln zł na inwestycje

– W 2023 roku dochody planujemy na poziomie 234 mln zł a wydatku na poziomie 247 mln zł. W porównaniu z tym rokiem dochody spadną o ok. 12 mln zł – głownie z tytułu mniejszych wpływów z podatku PIT i CIT. Natomiast wydatki będą mniejsze o ok. 30 mln zł z powodu całkowitego już odebrania gminom świadczenia 500+. W 2023 roku inwestować będziemy mogli dzięki pozyskanym od rządu promesom. W planach są przede wszystkim te inwestycje, które otrzymały obietnice dofinasowania w ramach rządowego programu Polski Ład. Planujemy modernizację ulic Chopina, 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich i Chojnickiej, budowę dwóch bloków mieszkalnych na ul. Piastów i Piłsudskiego, przebudowę ulic Dolnej i Zachodniej, Kopicza i Osiedlowej, rozbudowę kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego na Piekiełkach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Mickiewicza. W przyszłym roku chcemy też zadaszyć targowisko – powiedział Tadeusz Błędzki.

Ogólnie w 2023 roku władze miasta planują na inwestycje wydać 39,6 mln zł, z tego 22 mln zł stanowią środki z zewnątrz a 17 mln zł to środki własne w tym zaciągnięty kredyt.  -Niestety musimy zmniejszyć pulę pieniędzy przeznaczonych na utwardzenie dróg gruntowych do 1 mln zł oraz przesunąć realizację dwóch projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. W przyszłym roku nie będziemy przeprowadzać naboru wniosków. Oddala się też wizja budowy wieży widokowej i tarasu widokowego jako inwestycje o mniejszym priorytecie – dodał wiceprezydent. 

Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański

Finasowanie 

Członkowie Rady wyrazili zaniepokojenie, jeśli chodzi o kredytowanie kolejnych inwestycji. Wiceprezydent wyjaśnił im, że w polskich samorządach największe koszty robi oświata – W Starogardzie Gdańskim na poziomie 35 % wartości budżetu. Przy czym kolejne podwyżki wynagrodzeń nauczycieli spowodują kolejny wzrost kosztów dla gmin, bo subwencja rekompensuje tylko płace nauczycieli w szkołach. Koszt płac przedszkolanek gmina musi pokryć z własnych środków. Dlatego, aby nie stracić rządowych dotacji na inwestycje, z powodu niewystarczających dochodów i wzrostu wydatków na zadania celowe, Gmina musi posiłkować się kredytem.

– Będziemy zmuszeni zaciągnąć 14 mln zł kredytu – powiedział wiceprezydent. – Dla uspokojenia jednak informuję, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina może zadłużyć się do 60 % wartości swoich dochodów. Na koniec 2023 roku ten poziom wyniesie 40% – podkreślił Tadeusz Błędzki. Dodał, że w 2014 roku zadłużenie przy znacznie mniejszym budżecie wynosiło 41%. W roku 2018, dzięki gospodarności Prezydenta i dużym dofinasowaniom z Unii, poziom zadłużenia spadł do 28,6 %. Na koniec roku 2022 wyniesie 36%. – Nasze zadłużenie należy do tych średnich. Ważne jest to, że cały czas spłacamy raty kredytu, nie rezygnując przy tym z poprawiania komfortu życia naszych mieszkańców – wyjaśnił na koniec wiceprezydent.

Posiedzenie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański

Dyskusja na poniedziałkowym posiedzeniu Rady skupiła się wyłącznie na problemach finansowych miasta, wyborze pomiędzy koniecznością realizacji powierzonych zadań, a inwestowaniem w rozwój miasta oraz organizacji i zarzadzania inwestycjami drogowymi w mieście.

Miejskie inwestycje

Wiceprezydent Tadeusz Błędzki w dużym skrócie poinformował też członków Rady o stanie zaawansowania obecnie prowadzonych w mieście inwestycji. Zapewnił, że wszystkie prace postępują zgodnie z ustalonymi harmonogramami. – Odbiór sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8 planujemy na początek grudnia, a odbiór nowo wybudowanej ulicy Kryzana pod koniec listopada. Rozpoczęliśmy też trzeci etap największej drogowej inwestycji skupionej wokół dawnych Młynów/ – powiedział Tadeusz Błędzki.

Kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej ustalono na poniedziałek 12 grudnia.