Zapoznaj się z Raportem i dowiedz się, jak funkcjonuje miasto

Udostępniony 30 kwietnia 2021 r. przez prezydenta Starogardu Gdańskiego Janusza Stankowiaka „Raport o stanie Gminy Miejskiej za rok 2020” to kompleksowe opracowanie podsumowujące działanie władz miasta w minionym roku. Ma pomóc mieszkańcom w ocenie tej działalności, a radnym Rady Miasta w udzieleniu prezydentowi wotum zaufania. Prezydent zachęca do zapoznania się jego treścią.

Raport o stanie Gminy to dokument opracowywany cyklicznie co roku przez Urząd Miasta Starogard Gdański. Jest obrazem aktualnego stanu miasta. Od 2018 roku jego opracowanie stało się obowiązkiem wszystkich gmin w Polsce, wprowadzonym “ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. Mówiąc prościej – dzięki wprowadzonej zmianie mieszkańcy mają lepszy dostęp do informacji publicznej na temat swojego miasta.

Udostępniony na stronie bip.starogard.pl dokument stanowi najaktualniejsze kompendium wiedzy na temat Starogardu Gdańskiego. Zawiera informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej miasta oraz działaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miasta Starogard Gdański, miejskie jednostki organizacyjne oraz wiele instytucji i podmiotów poza samorządowych.

Dokument adresowany jest zarówno do radnych Rady Miasta, którzy sprawują funkcję kontrolną nad działaniami władz miasta, jak i mieszkańców Starogardu Gdańskiego, aby pomóc im w ocenie działalności władz samorządowych w minionym roku.

Mieszkańcy, którzy po zapoznaniu się z treścią Raportu, oczekiwać będą dodatkowych wyjaśnień, mogą uczestniczyć w debacie nad Raportem, która odbędzie się na sesji absolutoryjnej prawdopodobnie na początku czerwca. Zgodnie z ustawą uczestniczyć w niej może do 15 mieszkańców, pod warunkiem, że najpóźniej w przededniu planowanej sesji złożą do przewodniczącej Rady Miasta Starogard Gdański pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami. Należy pamiętać, że właśnie po takiej debacie radni głosują w sprawie przyznana wotum zaufania prezydentowi miasta, przy czym mogą, ale nie muszą brać pod uwagę opinii mieszkańców zgłoszonych podczas debaty.

Do zapoznania się z „Raportem o stanie Gminy Miejskiej Starogard Gdański za rok 2020” zachęca szczególnie prezydent miasta Janusz Stankowiak.

–  Rok ubiegły upłynął w trudnej i nie do końca przewidywalnej rzeczywistości, spowodowanej globalną pandemią. Wiele działań Miasta nie mogło być realizowanych w tak szerokim zakresie jak dotychczas. Pandemia najdotkliwiej doświadczyła jednak gospodarkę, która przez większą część roku musiała zmagać się z jej skutkami. Na samorządach wymusiła inne podejście do budżetu, zmianę procedur, organizowanie pomocy i wprowadzenie jeszcze większych środków ostrożności. Był to czas wyzwań i wielu całkiem nowych decyzji związanych przede wszystkim z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Wsłuchiwanie się w ich oczekiwania pomogło nam jednak podejmować mądre decyzje, które miały pozytywny wpływ na rozwój naszego miasta. Mimo trudnej sytuacji i mniejszych niż planowane wpływów do budżetu, Miasto nie wstrzymało planowanych inwestycji, o których szeroko piszemy w Raporcie. W niniejszym dokumencie znajdziecie też Państwo wiele informacji dotyczących realizacji zadań własnych Gminy i programów wynikających z zaktualizowanej w 2013 roku Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard Gdański na lata 2013-2020 – mówi zachęcając mieszkańców do zapoznania się z dokumentem, który z pewnością będzie ciekawą lekturą dla wszystkich zainteresowanych tematyką Starogardu Gdańskiego.

Raport dostępny jest → TUTAJ

Do artykułu wykorzystano zdjęcie autorstwa arekfoto.pl