Zapoznaj się z Raportem i dowiedz się, jak funkcjonuje miasto

4 maja 2022 r. Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak udostępnił na stronie bip.starogard.pl  „Raport o stanie Gminy Miejskiej za rok 2021”. Dokument stanowi kompleksowe opracowanie podsumowujące działania władz miasta w minionym roku. Ma pomóc mieszkańcom w ocenie tej działalności, a radnym Rady Miasta w udzieleniu prezydentowi wotum zaufania. Prezydent zachęca do zapoznania się jego treścią.

Z dokumentu dowiecie się Państwo, jakie działania Miasto podjęło na przestrzeni całego roku, jakie zmiany i transformacje przeszło, wreszcie jakie cele osiągnęło, a z jakich musiało zrezygnować i dlaczego. Wspomnę tylko, że miniony rok upłynął podobnie jak poprzedni w trudnej chociaż bardziej już przewidywalnej rzeczywistości spowitej globalną pandemią. Na szczęście więcej było w nim działań zapobiegawczych niż walki z samym wirusem. Wiedzeni doświadczeniem roku 2020 byliśmy lepiej przygotowani do wyzwań związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem mieszkańców. To był przede wszystkim rok organizacji miejskich punktów szczepień, w których masowo szczepiliśmy mieszkańców, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Mimo dodatkowych zadań, wzrostu kosztów przy malejących wpływach oraz galopującej inflacji, nie wstrzymaliśmy naszego mocno rozpędzonego „pociągu inwestycyjnego”. Wręcz przeciwnie podjęliśmy nowe zadanie, o których szeroko piszemy w Raporcie. Udało nam się też zaktualizować Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Starogard na lata 2021-2030, która wyznaczyła Miastu nową misję, cele i zadania. Pamiętać należy, że rok 2021 upłynął pod hasłem „Roku Harcerstwa Starogardzkiego” w 100. rocznicę powstania pierwszej drużyny harcerskiej. Z tej i wielu innych okazji odbyło się w mieście wiele ciekawych imprez i wydarzeń, o których również piszemy w Raporcie. W dokumencie znajdziecie też Państwo sporo informacji na temat realizacji zadań własnych Gminy i programów wynikających z zaktualizowanej Strategii. Dzięki lekturze Raportu sami będziecie mogli ocenić podjęte w 2021 roku działania na rzecz rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Dodam jeszcze, że w prestiżowym Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej w 2021 roku na 878 samorządów, Starogard Gdański zajął wysokie 37 miejsce i pierwsze miejsce w województwie pomorskim, co potwierdza skuteczność prowadzonej w mieście polityki zrównoważonego rozwoju. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z naszymi wspólnymi osiągnięciami poprzedniego rok i życzę miłej lektury – napisał we wstępie do Raportu prezydent miasta Janusz Stankowiak

Raport o stanie Gminy to dokument opracowywany cyklicznie co roku przez Urząd Miasta Starogard Gdański. Stanowi najaktualniejsze kompendium wiedzy na temat Starogardu Gdańskiego. Jest obrazem jego aktualnego stanu. Zawiera informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej miasta oraz działaniach i przedsięwzięciach organizowanych przez Urząd Miasta Starogard Gdański, miejskie jednostki organizacyjne oraz wiele instytucji i podmiotów pozarządowych.

Dokument adresowany jest zarówno do radnych Rady Miasta, którzy sprawują funkcję kontrolną nad działaniami władz miasta, jak i mieszkańców Starogardu Gdańskiego, aby pomóc im w ocenie działalności władz samorządowych w minionym roku.

Mieszkańcy, którzy po zapoznaniu się z treścią Raportu, oczekiwać będą dodatkowych wyjaśnień, mogą uczestniczyć w debacie nad Raportem. Debata  odbędzie się na sesji absolutoryjnej 1 czerwca br. Zgodnie z ustawą uczestniczyć w niej może do 15 mieszkańców, pod warunkiem, że najpóźniej w przededniu planowanej sesji złożą do przewodniczącej Rady Miasta Starogard Gdański pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami. Należy pamiętać, że właśnie po takiej debacie radni głosują w sprawie przyznana wotum zaufania prezydentowi miasta, przy czym mogą, ale nie muszą brać pod uwagę opinii mieszkańców zgłoszonych podczas debaty.

Raport dostępny jest → TUTAJ

Do artykułu wykorzystano zdjęcie autorstwa arekfoto.pl 

 

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl