Wsparliśmy szkolenia w Klubie Strzeleckim Tarcza LOK

„Szkolenie strzeleckie z broni pneumatycznej i bocznego zapłonu w ramach Kociewskiej Szkolnej Ligi Strzeleckiej 2022” to tytuł zadania, na które klub otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000 zł.

Pieniądze te pozwolą na organizację treningów, zawodów i innych imprez z zakresu strzelectwa sportowego. Skierowane one będą do mieszkańców naszego miasta, w tym do młodzieży szkół podstawowych. Umowę na dofinansowanie zadania, podpisał prezydent miasta Janusz Stankowiak z Piotrem Umińskim, dyrektorem Biura Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju.

W ramach zadania organizatorzy przewidują ponad 80 godzin zajęć. Treningi i zawody z broni pneumatycznej, będą odbywały się na strzelnicy klubu przy ul. Zielonej, natomiast treningi z broni bocznego zapłonu, na strzelnicy otwartej w Bietowie koło Lubichowa.

Jak zapewniają pomysłodawcy projektu, treningi strzelectwa sportowego pomagają w rozwoju fizycznym jak i psychicznym zawodników. Poprawiają motorykę, samodyscyplinę, dodają pewności siebie i rozwijają umiejętność współpracy w grupie. Są przydatne również, w przypadku młodzieży planującej w przyszłości zdobyć zawód o profilu mundurowym.

Piotr Umiński, dyrektor Biura Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju.

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl