Przyjaźń i sztuka. Zaproszenie na wystawę w ramach „Sztuki Polskiej”

Miłośnicy malarstwa będą mieli okazję zobaczyć prace polskich artystów z drugiej połowy dwudziestego wieku. Zostały one podarowane Muzeum Okręgowemu w Suwałkach przez kolekcjonerkę z USA – Izabelę Roman. Wernisaż odbędzie się 21 października o godz. 18:00 w Galerii A Starogardzkiego Centrum Kultury.

Kolekcja obrazów rosła poprzez nabywanie dzieł bezpośrednio od zaprzyjaźnionych artystów i galerii amerykańskich. Tytuł „Przyjaźń i sztuka” odnosi się do relacji Izabeli Roman z twórcami, galeriami i kolekcjonerami. Po raz pierwszy cały zbiór liczący 50 prac zostanie pokazany na jednej wystawie w Starogardzie Gdańskim. Ostatnie prace zostały przetransportowane drogą morską zaledwie kilka miesięcy temu.

– „Uroda prezentowanej kolekcji, ta zewnętrzna, poddana oglądowi, i ta ukryta „pod warstwami farby”, polega na wolności jaką sztuka oferuje twórcom i odbiorcom. Wśród swobodnie dobranych dzieł, których wybór nie był poddany żadnej doktrynie, oglądający mogą stworzyć własną ścieżkę zauroczenia i przeżyć. Pisząca te słowa wciąż na nowo staje w zachwyceniu przed energetyzującą mocą czerwieni w obrazie Hugona Laseckiego, Kompozycja w czerwieni z 1981 roku, ulega barokowej fascynacji dynamiką i żywotnością w Teatrze malowania Franciszka Starowieyskiego i uśmiecha się nad jego tajemniczym tytułem – Franciszek Starowieyski, Opowieści wdowy Ikarowej (1985), kreda, płótno, próbując rozwikłać twórcze inspiracje i przesłania, jakie fascynat siedemnastym wiekiem chciał przekazać swoim współczesnym. Poddaje się urzeczeniu senno – dziecięcym urokiem prac Stasysa Eidrigevičiusa, jak np. Spacer, 1982 i Guziczek z tego samego okresu. Podziwia przepych faktury w minimalistycznych dziełach Bronisława Kierzkowskiego, np. Kompozycja fakturowa nr 512, 1961 rok, które w chwili kontaktu otwierają przed widzem bogactwo nie tylko fakturowego, ale i tonalnego zróżnicowania” – opisuje Eliza Ptaszyńska, kurator malarstwa.

Wystawa czynna będzie do 6 grudnia 2022 roku:
poniedziałki, wtorki i środy 9:00-18:00
czwartki i piątki 10:00-16:00
sobota – wystawa nieczynna
niedziela 14:00-18:00
Wystawa nieczynna 1 i 11 listopada br.

Organizator:

Galeria A im. Michała Faryseja
Starogardzkie Centrum Kultury

Partner:
Starogard Gdański
Straż Miejska w Starogardzie Gdańskim

Sponsorzy:

Polpharma SA
GAMA sp. z o.o.

Informacja prasowa: Starogardzkie Centrum Kultury.